کاهش شاخص کل بورس منطقه‌ای همدان طی چند هفته پیاپی