تجمیع بانک‌های اطلاعاتی پلیس/ آمادگی برای برخورد با کار اقتصادی ناسالم و مضر برای کشور/ کشف 95 درصد پر