رودکی: سناریوی عجیبی برای نابودی جودو نوشته‌اند/حمایت‌های وزیر باعث پسرفت این رشته می‌شود!