شواهد نشان می دهد خروجی هیات مدیره استقلال این است:خسته نباشی آقای قلعه نویی و خدانگهدار!