دشمن با بهانه‌هايي نظير «مذهب» و «قوميت» اختلاف‌افکني مي‌کند