آیت‌الله شاهرودی: راستی‌آزمایی آمریکایی‌ها اولویت تیم مذاکره باشد