مکانی: خوشحالم که کی‌روش و برانکو به من اعتماد دارند/ با پرسپولیس قرارداد دارم