رئیس‌جمهور برای رسیدگی دقیق به اتفاقات ورزشگاه تبریز دستور ویژه داد