برگزیدگان نخستین مسابقه آب شیرین کن‌های خورشیدی دانشگاه امیرکبیر معرفی شدند