سفر نخست‌وزیر هند به مغولستان با هدف تحکیم روابط در حیاط خلوت چین