ورود کشتی به باب‌المندب تا ۳ روز آینده/ هماهنگی‌ها با سازمان ملل انجام شده است