دشمن با بهانه‌هایی نظیر «مذهب» و «قومیت» اختلاف‌افکنی می‌کند