عکس/ گروگانگیری و عملیات ویژه نوپو در اهواز دروغ از آب درآمد