همایش خادمان افتخاری حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد/ ...