دشمن با بهانه‌هایی نظیر «مذهب» و «قومیت» اختلاف‌افکنی می‌کند/ امریکا ضد هر چیزی است که نشانی از اسل