تیم ملی پیشکسوتان با منتخب پیشکسوتان فوتبال بروجن دیدار می کند