شخصاً روی پرونده اسیدپاشی اصفهان کار می‌کنم/ ۳۰ درصد جرائم جنایی با سلاح سرد انجام می‌شود