تیم«آقامعلم»چشم نوازتر بازی می کرد/فیرات علاقمند به فوتبال فیزیکی