سیمای آذری شبکه سحر ۲۴ ساعته می‌شود/ توجه ویژه به هنر