۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی آبشار کبودوال اختصاص یافت