با برگزاری جلسات مناظره حقیقت بورسیه‌ها و سیاسی کاری در این زمینه را روشن کنید