تیم ملی فوتبال دانشجویان ایران با ذوب‌آهن دیدار دوستانه خواهد داشت