شفیعی: تاکید مقام معظم رهبری، در دستور کار وزارت ارشاد/ در یک و نیم سال اخیر به دلیل خلأ قانونی، شورای