پیشمرگان کرد مسلمان در برابر جریان‌های ضد انقلاب ایستادگی کردند