با دستور رئیس‌جمهور تمامی اتفاقات دیدار تراکتورسازی بررسی می شود