دیدار دوستانه ذوب آهن و تیم ملی فوتبال دانشجویان در اصفهان