دانش آموز هرمزگانی در مسابقات قهرمانی بین المللی اتریش حضور یافت