امام جمعه بروجرد: سپاه پاسداران جرات تجاوز را از دشمن سلب کرده است