درخواست خودروسازان برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت/ احتمال کاهش برخی قیمت‌ها در شورای رقابت