تونل های متروی اهواز به کارون رسیدند/۱۰۰میلیون دلار اعتبار برای تجهیز فازاول قطار شهری مورد نیاز است