وزش باد نسبتا شدید در شرق خلیج فارس/ تهران، صاف و آفتابی