نظر آیت الله قاضی در مورد سکوت آیت الله بهجت/ماجرای عکس‌هایی که از بین رفت