سیستم پیش فروش بلیت در جزیره کیش و برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شود