صحبت‌ها در مورد تجدید بازی نفت و تراکتورسازی تعجب‌آور است