لغو میزبانی نپال از مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا