راه‌اندازی کارخانه سیمان در نیکشهر بیش از 3000 شغل ایجاد می‌کند