برنامه رقابت های انتخابی تیم ملی دوومیدانی اعلام شد