معاون وزیر صنعت: یارانه نان حذف می‌شود/ هزینه در بخش درمان؟