پیام تبریک دکتر ایدنی در پی کسب رتبه اول معاونت غذا و دارو دانشگاه در کشور