فرماندار شوش:تسریع در تکمیل طرح توسعه حرم دانیال نبی (ع) ضروری است