مایکروسافت برای به‌روزرسانی ویندوز ۱۰ موبایلی اپراتورها را کنار می‌گذارد