فان‌خال: مثل چلسی، آرسنال هم می‌تواند فوتبال را ویران کند