سالانه 40 میلیارد ریال هزینه آب رسانی سیار به روستاهای ایلام می شود