آغاز پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور معاون اول رئیس جمهور