قهر از صندوق رای برای اصلاح طلبان مطرح نیست/اظهارات منتجب نیا نظر غالب اصلاح طلبان نیست