كشتی‌گیران نوجوان به تركیه و جوانان به قرقیزستان می روند