نقش پیشمرگان مسلمان کرد در پیروزی انقلاب اسلامی بارز و مشخص بود