هلاکت 32 داعشی در سوریه به دنبال حمله نیروهای ویژه آمریکا