ریاض پایتخت پرورش تروریسم و آل‌سعود، برجسته‌ترین مظهر اسلام آمریکایی است