هوگو چاوز؛ از رئیس دولت اصلاحات تا محمود احمدی‌نژاد